Nytt rektorsråd för lika villkor

8 September 2014

Anna T Höglund är nytt rektorsråd för lika villkor.

Anna T Höglund, universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och verksam vid Centrum för forsknings- & bioetik, blir rektorsråd för lika villkor vid Uppsala universitet. Beslutet har nyligen fattats av rektor. Uppdraget syftar till att driva och utveckla det universitetsövergripande arbetet för lika villkor.

- Det känns både hedrande och spännande att ha fått uppdraget som rektorsråd. Jag ser lika villkorsfrågorna som mycket viktiga för universitetets arbete, då det dels handlar om viktiga demokratifrågor, dels om att ta till vara alla medarbetares kompetens, säger Anna T Höglund.

Centralt i uppdraget som rektorsråd för lika villkor är att leda Rådet för lika villkor och att verka för det systematiska arbetet för lika villkor inom utbildning, forskning och samverkan samt vara rådgivande till rektor i dessa frågor.

- Jag är glad att Anna T Höglund tagit på sig uppdraget. Detta är en viktig fråga för mig som rektor och för universitetet som helhet att jobba vidare med, säger rektor Eva Åkesson.

Anna T Höglund har sedan 2011 varit ordförande för Kommittén för lika villkor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci och ledamot i Rådet för lika villkor. Där var hon med och arbetade fram universitetets centrala handlingsplan för lika villkor som beslutades av rektor i april i år.

Anna T Höglund disputerade vid Teologisk fakultet 2001 på en avhandling om feministisk etik. Idag är hon anställd som lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Där ansvarar hon bland annat för att föra in genusperspektiv i undervisningen, främst på sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet.