Förnyat avtal för Almedalsbiblioteket

8 September 2022

Avtalet undertecknades av Lars Burman och Peter Lindvall

Avtalet undertecknades av Lars Burman och Peter Lindvall

Uppsala universitet och Region Gotland stärker den gemensamma utvecklingen av Almedalsbiblioteket i Visby genom förnyat verksamhetsavtal.

—Vi är glada över att ytterligare stärka samarbetet. Bibliotek är kraftfulla platser för kunskap, och de blir ännu starkare genom samverkan, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Två chefer, Kirsten Åkerman, Uppsala universitetsbibliotek och Maria Wennström, Region Gotland, leder verksamheten med ett gemensamt uppdrag att synliggöra Almedalsbiblioteket som en resurs för livslångt lärande och för breddad rekrytering till högre utbildning, frågor som är viktiga för båda huvudmännen.

—Region Gotland ser fram emot ett fortsatt och fruktbart samarbete inom den viktiga biblioteksverksamheten, säger Peter Lindvall, regiondirektör vid Region Gotland.

Avtalet undertecknades av Lars Burman och Peter Lindvall på Almedalsbiblioteket den 7 september 2022 och gäller till och med 2027.

Almedalsbiblioteket

Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek med det gemensamma uppdraget att bedriva verksamhet för universitetsbibliotek och folkbibliotek. Ett fokus för hela biblioteket är Den lärande människan – från det lilla barnets språkutveckling till formellt och informellt lärande under hela livet. Almedalsbiblioteket är öppet för alla.