Covid-19-rapport den 11 juni

11 June 2021

Kurvan går stadigt nedåt gällande smittspridningen vid Uppsala universitet och senaste veckan har ingen ny smitta rapporterats.

– Innevarande vecka har vi hittills inte registrerat ett enda fall, och under förra veckan konstaterades endast fyra fall utifrån universitetets egenrapportering, säger Uppsala universitets säkerhetschef och coronasamordnare Fredrik Blomqvist.

Påminnelse till internationella studenter och gästforskare:

Bokning av vaccinationstid görs via telefonnummer 018-617 35 00.

Läget gällande smittspridningen
 

Den 11 juni kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 968 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 747 studenter – en ökning med 1 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 206 anställda – en ökning med 3 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 747 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 299 (+1) konstaterade fall
  • Med/Farm – 313 (+/-0) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 135 (+/-0) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.
 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.20 – 487 st, v.21 – 272 st och v.22 – 399 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.20 – 69 st, v.21 – 28 st och v.22 – 23 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 10 juni hade 168 922 (+24 905) invånare fått sin första dos av vaccinet och 72 177 (+17 871) av dessa har också fått sin andra dos.

Antalet vaccinerade i Gotlands län


Vecka 22 hade 37 689 invånare fått vaccin och 13 400 är färdigvaccinerade.