Covid-19-rapport den 23 april

23 April 2021

För vecka 15 rapporteras för första gången på ett antal veckor om en något högre andel av konstaterade fall än föregående vecka, men precis som tidigare sker smittillfällena huvudsakligen utanför Uppsala universitets verksamhet. Regionen har, utifrån det mycket ansträngda läget inom sjukvården, förlängt rådande rekommendationer till att gälla fram till den 17 maj.

– Utifrån rådande pandemi och det inställda Sista aprilfirandet märker vi ett relativt stort intresse och en hel del farhågor för vad som just kan förväntas ske kring Valborg. Vi håller tummarna för att farhågorna just är farhågor, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Den rekommendation man generellt upplever är svårast att upprätthålla är avståndsregeln om att hålla 2 meter och därav uppmärksammas specifikt denna rekommendation även i denna veckorapport.

– Oron i länet är ganska stor för att vissa av Uppsalaborna skall negligera rekommendationerna och samlas i grupper på stan för att fira, men rekommendationerna om att hålla avstånd gäller och regionen hänvisar åter igen till dessa.

Under våren har det också talats om att vissa grupper av studenter och medarbetare med en tydlig koppling mot sjukvården skulle erhålla sin vaccination i förtur. I veckan meddelade regionen att så inte blir fallet och att studenter och medarbetare kommer att vaccineras i ordinarie tilltänkt fas 4.

Läget gällande smittspridningen
 

Den 23 april kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 850 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 664 studenter – en ökning med 21 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 171 anställda – en ökning med 8 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 664 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 266 (+5) konstaterade fall
  • Med/Farm – 280 (+12) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 118 (+4) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.
 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.13 – 1702 st, v.14 – 1802 st v.15 – 1762 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.13 – 100 st, v.14 – 155 st och v.15 – 182 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 22 april hade 69371 (+11124) invånare fått sin första dos av vaccinet och 27695 (+4080) av dessa har också fått sin andra dos.
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:
 

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa? Testa inte?
 

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.