Covid-19-rapport den 19 mars

19 March 2021

Rapporterade fall per vecka av covid-19 vid Uppsala universitet sedan v.37 2020

Rapporterade fall per vecka av covid-19 vid Uppsala universitet sedan v.37 2020.

Den senaste tiden har utbrottet som knyts till universitetet inte vuxit och vi hoppas att det så ska förbli, att smittkedjorna är brutna, även om vi har en jämförelsevis hög siffra gällande antalet konstaterande fall av covid-19 under vecka 10.

– Vi vill verkligen understryka att den absoluta majoriteten av våra studenter sköter sig exemplariskt i rådande situation, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist, med anledning av att studenterna beskyllts för att vara oansvariga och en del av en festande kultur under denna pandemi.

Han vill därför vara extremt tydlig med att det är en ytterst liten klick av studenterna som beter sig oacceptabelt – men att i den senaste massmediala bevakningen gällande smittspridningen, har låtit som om det skulle gälla alla studenter. 

– Vi förstår alla de reaktioner som nu inkommer från olyckliga studenter som känner sig felaktigt utpekade. De allra flesta av våra studenter är fantastiska och följer våra rekommendationer för att minska smittspridningen, understryker Fredrik Blomqvist.

Han lyfter gärna fram det goda samarbete som universitetet har med Region Uppsala. Smittläget i Uppsala stäms av flera gånger i veckan. 

Examinationer – återigen

Det är också fortsatt mycket fokus på att universitetet fortsätter att genomföra vissa examinationer i sal och anledningen till det är möjligheten att skapa examinationstillfällen med hög rättssäkerhet. Men det sker inte per automatik, utan detta kräver ett undantagsbeslut från ordföranden i respektive områdes- eller fakultetsnämnd. 

Den absoluta majoriteten av alla examinationer vid universitetet genomförs dock på distans.  

Information som gäller internationella studenter och medarbetare:

Internationella studenter och medarbetare som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid.
I Region Gotland är numret 0498-26 89 31. 

Läget gällande smittspridningen

Den 19 mars kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 691 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 557 studenter – en ökning med 37 fall.
  • 13 doktorander – en ökning med 1 fall.
  • 121 anställda – en ökning med 13 fall, varav ett fall på campus Gotland.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 557 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 221 (+19) konstaterade fall
  • Med/Farm – 244 (+8) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 92 (+10) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.08 – 730 st, v.09 – 795 st och v.10 – 913 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.08 – 32 st,  v.09 – 64 st och v10 – 64 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 18 mars hade 31338 (+4150) invånare fått sin första dos av vaccinet och 16757 (+2422) av dessa har också fått sin andra dos.
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.