Fler antagningar HT 2018

13 July 2018

Antalet antagningar till höstterminen vid Uppsala universitet är 53 095, efter första urvalet. Det är en ökning med 2,6% jämfört med hösten 2017 när det var 51 771 antagningar. Campus Gotland har 7 895 antagningar, vilket är en ökning med 7,4% jämfört med hösten 2017 då det var 7 349 antagningar.

En person kan vara antagen till flera kurser eller program. Antalet antagningar är alltså inte samma sak som antalet antagna individer.

Programmen med högst meritvärden höstterminen 2018:

1. Läkarprogrammet    22,08
1. Psykologprogrammet    22,08
3. Juristprogrammet    21,41
4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier    21,35
5. Ekonomie kandidatprogram    20,83

Meritvärdena ovan gäller den största urvalsgruppen, sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.

Samma topplista höstterminen 2017:

1. Läkarprogrammet 21,98
2. Psykologprogrammet 21,61
3. Juristprogrammet 21,04
4. Ekonomie kandidatprogram 20,83
5. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 20,45