Introduktion i akademiskt skrivande

  • Date: –18:30
  • Location: Campus Gotland C10
  • Website
  • Organiser: Studenthälsan och Språkverkstaden vid Campus Gotland
  • Contact person: Kristina Asker
  • Utbildning

Studenthälsan och Språkverkstaden vid Uppsala universitet bjuder in till en kort introduktion om akademiskt skrivande på Campus Gotland.

Exempel på vad som kommer tas upp:

- Hur kan en vetenskaplig text se ut?

- Vad menas med att referera?

- Vad förväntas av dig när du skriver pm, hemtentor och uppsatser?

- Hur kan dina texter bli mer akademiska?

Alla studenter är välkomna!