Campus Gotland

Öppet hus på Campus Gotland

Varje år bjuder vi in gymnasieelever till Öppet hus på Campus Gotland.

Öppet hus är en informationsdag om universitetsstudier och ett tillfälle då du kan informera dig om olika utbildningar, prata med lärare, studievägledare och studenter om hur det är att plugga vid universitetet i allmänhet och Campus Gotland i synnerhet.

I korta informationspass möter du lärare och studenter som berättar om våra utbildningar, om utlandsstudier, om studentlivet, etc. Våra studievägledare finns på plats för att besvara dina frågor.

Senaste Öppet hus på Campus Gotland ägde rum 22 november 2017 för elever i gymnasiets årskurs 2. Läs mer om Öppet hus 22 november här.

Nästa Öppet hus på Campus Gotland äger rum 14 februari 2018 för elever i gymnasiets årskurs 3. Mer information om Öppet hus 14 februari kommer att läggas upp här.

Praktiska frågor

Studierna är inte det enda du behöver ha koll på för att börja plugga. För att trivas som student är vardagslivet med bland annat bostad och pengar också viktigt. Läs om praktiska frågor.

Kontakta oss om du har några frågor!

Kontakta Studievägledningen vid Campus Gotland om du har frågor kring studiebesök eller Öppet hus.