Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2018

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om vårens utbildningar vid Campus Gotland.

Anmälan till utbildningar vårterminen 2018 är öppen mellan 15 september och 16 oktober 2017 via Antagning.se.

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Afrika: mat, metaller och städer, 7,5 hp
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Osteologi B, 30 hp
Osteologi. Tematisk fördjupning, 15 hp

Biologi/Miljövetenskap
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Genetik, 7,5 hp - distans
Miljödata och tillämpad miljöstatistik, 10 hp
Miljö- och förvaltningsrätt, 10 hp
Miljöövervakning och GIS, 15 hp
Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald, 15 hp
Projekt i miljörätt, 5 hp
Statistik för miljövetare, 5 hp

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Miljö och klimat i förändring, 15 hp
Vindkraft - elsystem och nätanslutning, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans halvvfart engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans engelska

Etnologi
Att gestalta det förflutna, 7,5 hp - campus eller distans
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Förhandlingar om det förgångna. Visuella och narrativa perspektiv på kulturarv, 7,5 hp - distans med obligatorisk fältvecka i Visby
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans
Visualitet och kulturarv, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp
Principles of Marketing, 7,5 hp - distans

Genusvetenskap
Genusvetenskap B, 30 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Plats och identitet, 7,5 hp - distans
Samhällsgeografi B, 30 hp - distans
Stadens dragningskraft, 7,5 hp - distans
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
 
Gestaltning/Speldesign
3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - distans
Etik i nya medier, 7,5 hp
Examensarbete i speldesign, 15 hp
Grafisk design för webb, 7,5 hp - distans
Interaktivt berättande, 7,5 hp
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp
Motion Capture för spel, 7,5 hp
Motion Graphics - en introduktion, 15 hp - distans
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans
Ubika spel - en introduktion (7,5 hp)
Vektorgrafik, 15 hp - distans

Historia
De tecknade seriernas värld och värde, 7,5 hp - campus eller distans
Dåtiden i nutiden: historiebruk, historiedidaktik och historiekulturer, 7,5 hp
Historia A, 30 hp - distans
Historia B, 30 hp - distans
Historiskt sökljus på en orolig värld, 7,5 hp - campus eller distans

Juridik
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap
1900-talets mode och miljöer, 7,5 hp - distans
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet, 7,5 hp - distans
Den moderna stadens födelse, 7,5 hp - distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur, 7,5 hp - distans
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp - distans
Kulturarven och kyrkorna i Norden. Bruk och förståelse i historia och samtid, 15 hp - distans med obligatorisk träff på Campus Gotland
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans

Kulturvård
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande, 15 hp
Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande, 15 hp

Litteraturvetenskap
Litteraturhistorisk översikt, 15 hp

Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 2, 7,5 hp - campus eller distans
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp - campus eller distans
Systemutvecklingsmetoder, 7,5 hp - campus eller distans

Retorik
Grundkurs i retorik, 7,5 hp

Svenska/Nordiska språk
Akademiskt skrivande på svenska och engelska, 7,5 hp
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning
Kreativ svenska, fortsättningskurs, 7,5 hp
Runkunskap, 7,5 hp - distans med två träffar på Campus
Svenska som andraspråk A, 30 hp

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp

Behöver du vägledning?

Kontakta studievägledningen om du behöver vägledning och information eller om du funderar på hur du ska planera din utbildning på Campus Gotland.

Våra program 2017/2018

Läsåret 2017/2018 ges 17 program på grundnivå och 4 program på avancerad nivå vid Campus Gotland. Anmälan stängde 18 april 2017.

Kurser - sommaren och hösten 2017

Anmälan till våra sommarkurser är stängd. Sen anmälan till höstens fristående kurser på Campus Gotland är öppen.

Anmälan och antagning

Du söker alla utbildningar via Antagning.se. All information om anmälan hittar du på universitetets sidor om anmälan och antagning.

Alla kurser och program vid Uppsala universitet

Hittar du inte det du söker efter på Campus Gotland så erbjuder universitetet över 2000 fristående kurser och mer än 130 utbildningsprogram.