Campus Gotland

Magisterprogram i vindkraftprojektering 2018/2019

Bild för Magisterprogram i vindkraftprojektering 2018/2019
Anmälan

Läs detta magisterprogram och bidra med ett positivt fotavtryck till en globalt hållbar värld! Den globala vindkraftsindustrin fortsätter att expandera geografiskt och öka i både projektstorlek och komplexitet. Det medför en större efterfrågan på professionella chefer som kan leda och genomföra dessa tvärvetenskapliga projekt på ett framgångsrikt sätt. Magisterprogrammet i vindprojektering på Campus Gotland förbereder dig för olika karriärvägar inom vindkraft genom att kombinera teknik, projektledning, natur- och samhällsvetenskap. 

Programmet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby. Vindenergi på Campus Gotland är ledande på utbildning i vindkraftprojektering. Som student vid Uppsala universitet Campus Gotland får du det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett småskaligt campus. Dessutom erbjuder programmet en spännande mångkulturell studiemiljö.

Om programmet

Magisterprogrammet i vindkraftprojektering kombinerar kunskap om planering och projektering av vindkraft med projektledning så att du får nödvändig kompetens för att kunna etablera en hållbar energiproduktion som tar hänsyn till olika intressen. Studieplanen betonar tillämpad kunskap bland annat genom att anlita gästföreläsare med expertis i olika områden, användning av det senaste inom simulerings- och planeringsmetoder samt genom exkursioner till vindkraftparker.
 
Höstterminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering där du får kunskaper och färdigheter för att driva vindkraftsprojekt. Dessa kommer att tillämpas och övas under året. Kurserna i vindresursbestämning och planering för vindkraft behandlar ämnen såsom energiberäkning, tillämpad projektledning, planering och tillstånd för vindbruk, projektekonomi, samhällsrelationer, miljöpåverkan och acceptans. Undervisningen består av föreläsningar, workshops, seminarier, projektarbeten och laborationer.
 
Under vårterminen fortsätter utbildningen med större fokus på vindkraftteknik, drift och underhåll av vindkraftsparker, integration av vindkraft i elnätet samt bedömning och utformning av vindkraftsparker. Under denna termin tillämpas de kunskaper som erhållits under höstterminen.
 
Kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig förmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga för yrkeskompetens. Dessa övas under hela programmet och tillämpas i uppsatskursen på 15 hp, i slutet av vårterminen med en individuell examensuppsats i vilken du genomför en självständig forskningsuppgift.
 
En annan fördel med magisterprogrammet är den tvärvetenskapliga och internationella inriktningen som ger en spännande mångkulturell studiemiljö. På Campus Gotland finns flera utbildningsprogram med fokus på hållbarhet vilka genomsyrar studiemiljön.
 
I programmet möter du verksamma forskare och lärare som bidrar till utvecklingen inom området. Här kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och praktikplatser i industrin.
 
Som student vid Campus Gotland kan du njuta av allt som den historiska staden Visby och ön Gotland kan erbjuda. Vindkraft har funnits länge på och vindkraften står för mer än 40 % av elförsörjningen på ön. Gotland är ett naturligt vindkraftslaboratorium och därför en utmärkt plats för att studera vindkraft.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.

Upplägg

Det tvärvetenskapliga programmet är tematiskt organiserat med undervisning i planering, projektering och projektledning av vindkraft. Du studerar ofta flera aspekter av vindkraftsteknik samtidigt.
 
Termin 1
Höstterminen börjar med en kurs i vindkraftsprojektering. Den ger grundläggande kunskaper och färdigheter i området. Sedan följer kurser i vindresurser och planering för vindkraft som ger kunskap om de meteorologiska, plan- och tillståndsmässiga förutsättningar för vindkraftsprojekt. Dessa är tillämpade i en fallstudie.
 
Termin 2
På vårterminen studerar du integrering av vindkraft i elnätet och fördjupar dina kunskaper om vindkraftteknik och planeringsaspekter.  I en projektkurs används dessa kunskaper används för utformning och bedömning av vindkraftsparker. Terminen avslutas med en individuell examensuppgift.

Se översiktligt upplägg av programmet.
Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet

Om undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, grupp- och projektuppgifter, rollspel, fallstudier, studiebesök, datalaborationer och självständigt arbete. Studentaktiva undervisningsformer används när det är möjligt. Språket i undervisning, föreläsningar och litteratur är engelska. Vissa undervisningsmoment har närvarokrav.
 
Utbildningen är direkt kopplad till yrkesverksamhet och forskning. Det ingår också egna projektarbeten och fallstudier.
 
Alumner som arbetar inom vindkraft­projektering och forskning bjuds in för att berätta om hur en projektledare arbetar och vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet. Se lista över gästföreläsare.

Karriär

Kontaktnäten som du skapar under utbildningen blir en viktig resurs för dina framtida arbetsmöjligheter. Med gästlärare från industri, myndigheter och akademi får du möjligheter till kontakter över hela vindkraftsfältet.

Arbetsmarknaden är starkt internationell då metoder och frågeställningar är likartade i olika delar av världen. Sjunkande produktions- och finanskostnader samt en snabbare energiomställning till förnybart efter Paris överenskommelsen 2015 leder till kraftig global utveckling inom vindkraft. Den svenska energiöverenskommelsen leder också till en kraftig ökning av utbyggnadstakten för vindkraft. Allt detta medför att efterfrågan på kompetens inom vindkraftprojektering ökar både nationellt och internationellt.
 
Det engelskspråkiga programmet har en tvärvetenskaplig inriktning för att förbereda dig för ledande befattningar inom vindkraftsindustrin globalt. Det kan vara vindkraftsföretag, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, komponenttillverknings- och underleverantörsföretag, forskningsinstitutioner eller andra som arbetar med förnybar energi och/eller miljöfrågor.
 
 Utbildningen ger en inträdesbiljett till arbete inom förnybar energi. Om du har tidigare yrkeserfarenhet inom vindkraftindustrin eller annan industri ger utbildningen dig kompetens för seniora befattningar.
 
Efter utbildningen kan yrkeskarriär påbörjas inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling, som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare. Programmet kan också förbereda dig för forskarstudier.
 
Våra alumner har bland annat följande befattningar:

 • Projektledare
 • Project Engineer
 • Wind Farm Engineer
 • Portfolio Manager
 • Wind Energy Consultant
 • Consulant Wind Resource Assessment
 • Consent Manager
 • Affärsområdeschef
 • Manager in Origination
 • Control Room Engineer
 • PhD Student 

Se statistik om vad de som gått programmet tidigare gör nu.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i vindkraftprojektering

60 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1281 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se

Telefon: 0498-10 83 64

Maria Klemm maria.klemm@geo.uu.se

Frågor om antagning: Antagningsenheten studentservice@uu.se

Telefon: 018-471 47 30