Program vid Campus Gotland läsåret 2017/2018

Klicka dig in på bildlänkarna nedan för att läsa om höstens utbildningsprogram vid Campus Gotland.

Anmälan till program läsåret 2017/2018 är öppen 15 mars - 18 april 2017 via Antagning.se.

Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp

Grundlärarprogrammet f - 3

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp

Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp

Liberal Arts-programmet 180 hp

Föremålsantikvarieprogrammet, 180 hp

Grundlärarprogrammet 4 - 6, 240 hp

Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 hp

Kandidatprogram i speldesign, 180 hp

Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Högskoleingenjör i kvalitetsutveckling och ledarskap, 180 hp

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp

Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp

Bli inbjuden till Campus Camp

Program på avancerad nivå 2017/2018

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Alla kurser och program vid Uppsala universitet

Hittar du inte det du söker efter på Campus Gotland så erbjuder universitetet över 2000 fristående kurser och mer än 130 utbildningsprogram.

Kurser - sommaren och hösten 2017

Sen anmälan till sommarkurser är öppen. Anmälan till höstens kurser på Campus Gotland är öppen till och med 18 april 2017.

Utbildningar - våren 2017

Våren 2017 kan du söka till Sjuksköterskeprogrammet samt till ett stort antal kurser. Sen anmälan öppnade 15 december 2016.

Anmälan och antagning

Du söker alla utbildningar via Antagning.se. All information om anmälan hittar du på universitetets sidor om anmälan och antagning.