Campus Gotland

Program vid Campus Gotland 2018/2019

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2018 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå finns här.

Ansökan för programmen som startar i höst är öppen 15 mars - 16 april via Antagning.se.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmars arbete per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier och 210 hp tre och ett halvt års studier.

Program på avancerad nivå 2018/2019

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperioden är 15 mars - 16 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" där ansökningsperioden är 15 februari - 15 mars 2018. Ansökan sker via Antagning.se.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Få en inbjudan till Campus Camp!

Campus Camp är ett årligt evenemang vid Uppsala universitet - Campus Gotland som äger rum hos oss i Visby lördag - söndag (två dagar) i mitten av maj varje år. Inbjudan går ut till dig som söker program på grundnivå vid Campus Gotland som förstahandsval.

Läs mer om Campus Camp