Program vid Campus Gotland 2019/2020

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2019 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå finns här.

Anmälan till program som startar hösten 2019 öppnar 15 mars via Antagning.se.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier och 210 hp tre och ett halvt års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2019/2020

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperioden är 15 mars - 15 april och du gör ansökan via Antagning.se.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.