Campus Gotland

Program vid Campus Gotland 2018/2019

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2018 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå finns här.

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens program var 16 april 2018. Anmälan till program som startar hösten 2019 öppnar 15 mars via Antagning.se.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier och 210 hp tre och ett halvt års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2018/2019

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperioden är 15 mars - 16 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" där ansökningsperioden är 15 februari - 15 mars 2018. Ansökan sker via Antagning.se.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.