Campus Gotland

Viktiga datum för anmälan till kurs och program

Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. De flesta kurser kurser och program söker du på antagning.se.

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan.

Observera att det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra ansökningsdatum. Se dessa utbildningar.

Antagning till höstterminen 2018

15 mars Webbanmälan öppnar
16 april SISTA ANMÄLNINGSDAG
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare och receptarier
April-juni Kontrolluppgifter
21 juni Sista kompletteringsdag
12 juli Antagningsbesked med svarskrav
13 juli Sen anmälan öppnar
27 juli Sista svarsdag
2 augusti Andra antagningsbeskedet

Se utbildningar hösten 2018 som har andra ansökningsdatum än ovan.

Antagning till vårterminen 2019

17 september Webbanmälan öppnar
15 oktober SISTA ANMÄLNINGSDAG
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare och receptarier
Oktober-november Kontrolluppgifter
3 december Sista kompletteringsdag
11 december Antagningsbesked med svarskrav
december Sen anmälan öppnar
17 december Sista svarsdag
20 december Andra antagningsbeskedet

Se utbildningar våren 2019 som har andra ansökningsdatum än ovan.

Anmälan till sommaren 2019

15 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG

Fler datum kring anmälan till sommaren 2019 kommer senare.

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer på antagning.se om avgifter och medborgarskap.

Hitta kurser och program

Anmäl dig på antagning.se

Terminstider

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017: 28 augusti–14 januari (vecka 35–02)
Vårterminen 2018: 15 januari–3 juni (vecka 03–22)

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september–20 januari (vecka 36–03)
Vårterminen 2019: 21 januari–9 juni (vecka 04–23)

Registrering på en kurs äger ofta rum några dagar före terminens början. 

Om terminstiderna: höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin börjar den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Vissa utbildningar kan ha andra terminstider.

Högskoleprovet
 • Hösten 2018
  Sista anmälningsdag: 3 september
  Provdag: söndag 21 oktober
 • Våren 2019
  Sista anmälningsdag: 1 februari
  Provdag: lördag 6 april
 • Hösten 2019
  Sista anmälningsdag: 2 september
  Provdag: söndag 20 oktober

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet.