Viktiga datum

Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. De flesta kurser kurser och program söker du på antagning.se.

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan.

Observera att det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se och som har andra ansökningsdatum. Se dessa utbildningar.

Antagning till höstterminen 2017

15 mars Webbanmälan öppnar
18 april SISTA ANMÄLNINGSDAG
8 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni Kontrolluppgifter
21 juni Sista kompletteringsdag
13 juli Antagningsbesked med svarskrav
14 juli Sen anmälan öppnar
28 juli Sista svarsdag
3 augusti Andra antagningsbeskedet

Antagning till vårterminen 2018

15 september Webbanmälan öppnar
16 oktober SISTA ANMÄLNINGSDAG
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Okt-nov Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
8 december Antagningsbesked med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
19 december Sista svarsdag
27 december Andra antagningsbeskedet


Anmälan till sommaren 2018

Sista anmälningsdag är 15 mars. Fler datum kring anmälan kommer senare.

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer på antagning.se om avgifter och medborgarskap.

Terminstider

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017: 28 augusti–14 januari (vecka 35–02)
Vårterminen 2018: 15 januari–3 juni (vecka 03–22)

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september–20 januari (vecka 36–03)
Vårterminen 2019: 21 januari–9 juni (vecka 04–23)

Registrering på en kurs äger ofta rum några dagar före terminens början. 

Om terminstiderna: höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin börjar den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Vissa utbildningar kan ha andra terminstider.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor. På den här sidan finns våra kontaktuppgifter.