Kurser på Campus Gotland sommar och höst 2017

Klicka på länkarna nedan för att läsa om sommarens och höstens kurser vid Campus Gotland. Sommarkurserna hittar du här.

Kurser - höstterminen 2017

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens kurser var 18 april 2017. Sen anmälan till kurserna öppnar 14 juli. Läs mer om sen anmälan.

Arkeologi och osteologi
Arkeologi, baskurs A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp, halvfart - distans
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp, halvfart - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp
Östersjöområdets förhistoria, 7,5 hp - engelska

Biologi
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Uppsala
Introduktion till biologi, 7,5 hp - distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med frivillig träff i Visby

Energiteknik
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, halvfart, engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans, engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraft - projektering, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans, engelska

Engelska
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion, 7,5 hp, kvartsfart

Etnologi
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Berättelsen i samtiden, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Visby
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Historiebruk, 7,5 hp - distans
Kulturarv, 7,5 hp - campus eller distans
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Fundamentals of Management, 7,5 hp - distans, engelska
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Genusvetenskap
Genusvetenskap A, 30 hp
Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp
Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp
Genus och kulturella representationer, 7,5 hp
Genus, arbete, familj och politik, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans
Geografi A, 30 hp, halvfart - distans
Geografi B, 30 hp, halvfart - distans
Geografi, fortsättningskurs med didaktisk inriktning, 15 hp, halvfart - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Samhällsgeografi A, 30 hp, helfart - distans

Historia
Att vilseleda och bli vilseledd, 7,5 hp - campus eller distans
Historia A, 30 hp - distans
Historia C, 30 hp, halvfart - distans

Hållbar utveckling/Miljövetenskap
Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Integrerad kustzonsplanering, 15 hp - engelska
Introduktion till miljövetenskap, 15 hp
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp
Naturvård för miljövetare, 10 hp
Naturresurser och ekosystemtjänster, 15 hp

Juridik
Juridiskt grundår, 60,0 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15,0 hp - distans

Konstvetenskap
Den samtida stadens liv och form, 7,5 hp - distans
Design och konsthantverk, 7,5 hp - distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Konstvetenskap A, 30 hp, halvfart - distans
Konstvetenskap A, 30 hp, helfart - distans
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur, 30 hp
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp, halfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, helfart - distans
Reklamens bild och funktion, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård
Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans med träff i Visby
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp distans

Kvalitetsteknik/Ledarskap
Introduktion till kvalitetsteknik, 5 hp
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Kvalitetsutveckling, 5 hp
Projektledning, 5 hp - distans - engelska
Ledarskap och coachning, 5 hp - campus eller distans

Programvaruteknik/Systemvetenskap
.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 1, 7,5 hp - campus eller distans
Diskret matematik, 7,5 - distans
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp - campus eller distans
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp - campus eller distans
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp - campus eller distans

Retorik
Grundkurs i retorik, 7,5 hp
Retorik A, 30 hp

Speldesign/Gestaltning
2D-datorgrafik - teori och tillämpning III, 7,5 hp
3D-datorgrafik - teori och tillämpning IV, 7,5 hp - engelska
3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - engelska
Animation i 2D 1 - teori och praktik, 7,5 hp - distans - engelska
Animation i 2D 2 - teori och projekt, 7,5 hp - distans - engelska
API för spelutveckling, 7,5 hp
Concept Art, 15 hp
Grafisk design för webb, 7,5 hp
Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammering, 15 hp - distans
Speldesign i praktiken, 15 hp - engelska
Teori och metod inom speldesign, 7,5 hp - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - engelska

Svenska/Nordiska språk
Akademiskt skrivande på svenska och engelska, 7,5 hp - kvartsfart
Danska 1, 7,5 hp - distans med frivilliga träffar på Campus Gotland
Kreativ svenska, 7,5 hp - kvartsfart
Svenska som andraspråk A, 30 hp - kvartsfart
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp - vecka 35-39
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp - vecka 45-49

Sommarkurser 2017

Ordinarie anmälningstid till sommarkurser 2017 stängde 15 mars 2017 men från och med 16 mars har du chansen att göra en sen anmälan via Antagning.se. Läs mer om sen anmälan.

Våra program 2017/2018

Läsåret 2017/2018 ges 17 program på grundnivå och 4 program på avancerad nivå vid Campus Gotland. Sen anmälan öppnar 14 juli 2017.

Utbildningar - våren 2017

Våren 2017 kan du söka till Sjuksköterskeprogrammet samt till ett stort antal kurser. Sen anmälan öppnade 15 december 2016.

Anmälan och antagning

Du söker alla utbildningar via Antagning.se. All information om anmälan hittar du på universitetets sidor om anmälan och antagning.

Alla kurser och program vid Uppsala universitet

Hittar du inte det du söker efter på Campus Gotland så erbjuder universitetet över 2000 fristående kurser och mer än 130 utbildningsprogram.