Kurser vid Campus Gotland sommar och höst 2018

Klicka på länkarna nedan för att läsa om höstens kurser vid Campus Gotland. Sommarkurserna hittar du här.

Kurser höstterminen 2018

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens kurser var 16 april 2018. Vissa av kurserna startar senare under höstterminen och kan fortfarande vara sökbara. Sen anmälan till kurserna öppnade 13 juli via Antagning.se. Läs mer om vad sen anmälan innebär.

Kurser vid Campus Gotland öppna för Sen anmälan höstterminen 2018.

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi, baskurs A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Mynt, ekonomi och propaganda, 7,5 hp - engelska
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp

Biologi

Biologi, distans, 60 hp - på två delkurser ingår obligatoriska laborationsmoment på campus
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med träffar på campus
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Uppsala
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med frivillig träff på campus

Energiteknik

Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans, engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, halvfart, engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans, engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraftsprojektering, 15 hp - engelska
Vindkraft - projektering, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp - distans, engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans, engelska
Vindresursbedömning, 10 hp - engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Kultur- och naturarv i praktiken, 7,5 hp - engelska
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Entreprenörskap, affärsutveckling och projektekonomi, 15 hp
Fundamentals of Management, 7,5 hp - distans, engelska
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp
Uppkomst och spridning av globala managementkoncept, 15 hp

Genusvetenskap

Genusvetenskap A, 30 hp
Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp
Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp
Genus och kulturella representationer, 7,5 hp
Genus, arbete, familj och politik, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Samhällsgeografi A, 30 hp - distans
Geografi A, 30 hp - distans
Geografi B, 30 hp - distans
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Integrerad kustzonsplanering, 15 hp - engelska
Introduktion till miljövetenskap, 15 hp
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Naturresurser och ekosystemtjänster, 15 hp
Naturvård för miljövetare, 10 hp
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap

Den samtida stadens liv och form, 7,5 hp - distans
Design och konsthantverk, 7,5 hp - distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Konstvetenskap A, 30 hp, halvfart - distans
Konstvetenskap A, 30 hp, helfart - distans
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp, halfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, helfart - distans
Reklamens bild och funktion, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - campus eller distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans med träff i Visby
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp - distans
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp - engelska

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Industriell teknik A, 30 hp
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Kvalitetsteknik, 10 hp
Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - campus eller distans
Ledarskap och konflikthantering, 5 hp
Projektledning, 5 hp - distans - engelska
Projekt och ledning, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
Affärssystem, 7,5 hp - engelska
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 1, 7,5 hp - campus eller distans
Digitala tjänster - design och marknadsföring, 7,5 hp
Digitalisering - individ, organisation och samhälle, 7,5 hp
Diskret matematik, 7,5 hp - distans
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp - campus eller distans
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp - campus eller distans
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp - campus eller distans
Teknik för lärande, 7,5 hp - campus eller distans

Retorik/Litteraturvetenskap

Att kommunicera i tal och skrift, 7,5 hp
Grundkurs i retorik, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - engelska
Animation i 2D 1 - teori och praktik, 7,5 hp - distans - engelska
Animation i 2D 2 - teori och projekt, 7,5 hp - distans - engelska
API för spelutveckling, 7,5 hp - engelska
Concept Art, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammering, 15 hp - distans
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Speldesign i praktiken, 15 hp - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Svenska/Nordiska språk

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor
Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Sommarkurser 2018

Anmälan till sommarens kurser var 19 februari - 15 mars.