Internationella kansliets aktiviteter - våren 2019

Internationella kansliets aktiviteter

Under våren erbjuder Internationella kansliet ett större evenemang på Campus Gotland 9 april som ger information om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet.

Därutöver ges information direkt till de programstudenter vars programansvariga/motsvarande bokat in det (uppdateras löpande). Förutom programmet nedan erbjuds en särskild Ansökningsakut 13 maj för dig som vill ha sista-minuten-hjälp med ansökan för utbytesstudier samt Erasmuspraktik (deadline 15 maj).

Program – våren 2019

Mån 11 februari kl. 13.20-13.30 i sal B15
Information om utlandsstudier för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia, åk 1, Annika Jörnemark, internationell handläggare. Informationen utgör avslutande del i programmets ämnespresentationer kl. 12.15-14.00 (inkl. mingel med fika). Ansvarig: Christoph Kilger.

Tisdag 12 februari kl. 09.00-09.10 i sal B51
Information om utlandsstudier för Kandidatprogram i företagsekonomi, åk 1, Annika Jörnemark, internationell handläggare. Ansvarig: Birgit Pauksztat, Anna-Carin Nordvall.

Tisdag 5 mars kl. 13.00-14.00 i sal D24
Information om utlandsstudier för Kandidatprogram i miljövetenskap, åk 1, Jonathan Schalk och Annika Jörnemark, Internationella kansliet. Ansvarig: Karin Bengtsson.

Måndag 11 mars kl. 12.30-14.00 i sal B24
”International café”
för kandidatstudenter inom företagsekonomi. Korta presentationer om FEK-utbyten, IK-utbyten och biämnen inom Moderna språk samt korta presentationer av Master-studenterna & deras olika hemländer, för en översikt över vilka som är där och kan svara på frågor under efterföljande mingel med kaffe/te och kakor. Ansvarig: Birgit Pauksztat.

Tisdag 9 april kl. 10.00-16.00 Gotland Goes Global i sal B22 och B25
Under denna dag anordnas flera evenemang om utlandsstudier och personalmobilitet. Våra Study Abroad ambassadörer står i entréhallen och berättar om sina erfarenheter och våra handläggare svarar på frågor i restaurangen. Program för Gotland Goes Global.

Ansökningsakuten

Ansökan för utbytesstudier med start vt 2020 är öppen 15 april - 15 maj och ansökan för Erasmuspraktik är öppen 1 - 15 maj, för praktik som påbörjas tidigast i mitten av juni 2019. För dig som vill ha hjälp med din ansökan har vi extra samt ordinarie drop-in-tider.

När: måndag 13 maj, klockan 12 - 14 och tisdag 14 maj klockan 15 - 16.30.
Var: D-husets bottenplan, precis till höger innanför entrén.

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

Många av våra institutioner har egna utbytesavtal och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dem till för information om de har platser du kan söka.

Kontakta oss!

Internationella kansliet vid universitetet hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier.

Innan du kontaktar oss, har du...

När och var: En internationell handläggare finns tillgänglig för drop-in på Campus Gotland varje tisdag klockan 15 - 16.30, D-husets bottenvåning precis till höger innanför entrén. OBS! Sista drop-in för terminen är 4 juni (öppnar igen 10 september). Under ansökningsperioder kan du också boka samtalstid (30 min), se tider och boka här.
E-post: mobility@uu.se
Utbytesstudier vid Uppsala universitet på Facebook