Utlandsstudier

Vill du få internationell erfarenhet och nya perspektiv? Vill du vässa dina språkkunskaper och din kulturella kompetens? Vi har utbytesavtal med över 400 utländska universitet samt sommarkurser och praktikstipendium. 

Det finns flera möjligheter att söka utbytesplatser via Uppsala universitet:

Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram

Många av våra institutioner har egna utbytesavtal och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör och kan vända dig till för information om de har platser du kan söka.

Universitetsgemensamma utbytesprogram

Universitetsgemensamma utbytesavtal är öppna för alla studenter, oavsett om du läser fristående kurser eller på program. Dessa utbyten innefattar ett flertal, eller samtliga ämnesområden vid det utländska universiteten som vi har avtal med. Internationella kansliet ansvarar för ansökan till dessa platser. Mer information om utlandsstudier för alla UU studenter, hittar du här.

Utbyte inom ELAN, European Liberal Arts Network

Sedan hösten 2015 erbjuds en ny möjlighet för CG-studenter och Liberal Arts-programstudenter, att söka utbyte vid ett av 10 Europeiska universitet som vi inlett samarbete med inom nätverket ELAN, kring utbildning inom Liberal Arts.. Läs mer...

Sök utbyte via Internationella kansliet

Ansökan om utbytesstudier via Internationella kansliets är uppdelad i 2 ansökningsomgångar:

  1. 22 oktober-22 november - för studier där hösten 2017, eller hela läsåret 17/18.
    Du kan söka till Asien, Europa (inklusive European Liberal Arts Network*), norra Latinamerika, Nordamerika och några universitet i Oceanien.

  2. 15 april-15 maj - för studier där våren 2018, eller hela året 2018
    Du kan söka till Oceanien, södra Latinamerika, och Afrika. Eventuellt kommer några universitet kunna sökas inom Nordamerika och Europa men endast för en termin.

Läs mer om ansökan här:

Ansökan om utbytesplatser


En internationell handläggare är på CGO under våren följande veckor: v5; v8, v12, v16, v19

Utlandspraktik

Om du vill göra praktik eller hela eller delar av ditt examensarbete utomlands finns flera vägar att gå. Läs mer om utlandspraktik.

Sommarkurs

Sommarkurser pågår oftast 2-4 veckor med fokus på ett visst ämne och är ett bra alternativ till dig som inte vill åka iväg för en hel termin.

Språkkurser

Många studenter väljer att åka på utbyte för att förbättra sina språkkunskaper. Läs om vad som gäller för språkstudier.

Kontakta oss!

Internationella kansliet (IK) vid universitetet hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier.

E-post: mobility@uu.se
Telefon: 018 - 471 3608
Var: På Campus Gotland hittar du Internationella kansliets handläggare i D-husets bottenplan, precis till höger innanför entrén.
När: En internationell handläggare är på CGO under våren följande veckor: v5; v8, v12, v16, v19

Boka tid för utlandsstudier när IK är på Campus Gotland: Se tider och boka här.