STI eller Sexuellt överförda infektioner

En del av de vanligaste könssjukdomarna, det vill säga infektioner som man kan få vid sexuell kontakt, kan man ha utan att man märker det. Men flera av dem ger symtom som flytningar, klåda, urinträngningar, sår och vårtor.

Könssjukdomar ska du söka vård för så snart du misstänker att du är smittad. Kontakta en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, vårdcentral eller en gynekolog.

Många tycker att det känns pinsamt eller besvärande att söka vård för en könssjukdom, men de som arbetar på mottagningarna är vana vid de flesta problem. Kom ihåg att det är bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite. De flesta undersökningar och behandlingar för sexuellt överförda infektioner är kostnadsfria.

Information om olika STI hittar du på www.vardguiden.se eller www.1177.se

Du kan också kontakta Studenthälsan.

Klamydia

Vad är klamydia?
Klamydia är en infektion som orsakas av en bakterie. Bakterien trivs bra i urinvägarna hos både män och kvinnor. Klamydia är den vanligaste könssjukdomen som är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Hur blir jag smittad?  
Sjukdomen smittar genom oskyddat samlag och oralsex.

Symptom?  
Symtomen kommer ofta 1-2 veckor efter smittotillfället men kan också komma först flera månader senare.

Observera att det är mycket vanligt att man inte får några besvär alls och många har infektionen utan att veta om det. Oskyddat sex gör då att man kan sprida smittan vidare.
De vanligaste symptomen är sveda och/eller flytningar som kommer 1-3 veckor efter smittotillfället.

Är det farligt?
Om man inte upptäcker och behandlar infektionen kan man få följdsjukdomar.
Hos kvinnor kan äggledarna skadas vilket leder till ökad risk för utomkvedshavandeskap eller svårighet att få barn senare i livet. Män kan få inflammation i bitestiklar och prostata, vilket även det kan leda till sämre chanser att bli förälder.
Klamydia kan också ge problem från leder och ögon.

Hur kollar man om man har klamydia? 
Själva testet görs oftast med urinprov. Du kan göra testet på en STI-mottagning eller Ungdomsmottagning eller beställa ett klamydiatest via nätet på www.klamydiatest.nu. All provtagning är gratis.

OBS! För provtagning gäller att det måste ha gått minst 1 timma sedan du kissade, du får besked på urinprovet efter ca 1 vecka.

Hur botas klamydia?  
Med antibiotika. Behandlingen är gratis. 

Hur skyddar man sig mot klamydia och andra sexuellt överförda infektioner?
Genom att använda kondom!

Testa dig för könssjukdomar