Språkverkstaden vid Campus Gotland

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd.

Language Workshop in English

Om Språkverkstaden

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska. Samtliga av oss handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande.

Vi erbjuder även stöd till undervisande lärare vid universitetet när det gäller utvecklandet av studenters kommunikationsträning. Vi kan t.ex. bidra med föreläsningar och annat skrivstöd som en integrerad del av en kurs.

Boka en tid

Boka tid för handledning hos Språkverkstaden på e-post: gotland@sprakverkstaden.uu.se.

Kom ihåg att bekräfta om du vill ha den föreslagna tiden. Om du inte kan komma – avboka!

Vi har vårt handledningsrum E32 i Almedalsbiblioteket.

Handledning

  • Tisdag 13.00 - 15.00
  • Torsdag: 13.00 - 15.00
  • Fredag: 10.00 - 12.00

Handledare

Kontakta oss om du har frågor

Mejla till gotland@sprakverkstaden.uu.se

Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk.

Språkverkstaden i Uppsala

Språkverkstaden i Uppsala har en egen webbplats.

Få konkreta tips om studieteknik