Campuskortet

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter, med mera. Du som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort.

Distansstudier eller avslutade studier?

Du som läser på distans och vistas i universitetets lokaler endast enstaka dagar, eller som avslutat dina studier, behöver inte kvittera ut något campuskort. Tillhör du någon av dessa kategorier kan du bortse från e-postmeddelanden som handlar om kortet.

Du som är ny vid Uppsala universitet

För att du som är ny student ska kunna kvittera ut ett kort måste du ha en aktuell registrering. Processen kring utdelande av campuskort kräver dessutom att du aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet (för att du ska kunna få e-postmeddelandet med instruktioner). Information om hur du aktiverar ditt användarkonto hittar du här. Meddelandet med instruktioner får du vanligtvis ett dygn efter det att du aktiverat ditt studentkonto, men det kan i vissa fall dröja ytterligare något dygn.

Hur får jag ett campuskort?

Instruktioner om hur du beställer ditt campuskort skickas till den e-postadress som finns angiven för dig i vårt studiedokumentationssystem (Uppdok). Om du är student och har aktiverat vidarebefordran från din student-e-post till en annan adress så ska meddelandet från oss finnas där. Instruktionerna inkluderas även i den påminnelse som skickas till de som ännu inte beställt kortet.

Hur hämtar jag ut mitt campuskort?

När du genomfört din beställning enligt instruktionen kommer du att meddelas via e-post när du kan hämta ut ditt kort i receptionen på Campus Gotland. När du hämtar ut ditt campuskort kommer du att behöva visa godkänd ID-handling. Som student måste du även ha en aktuell kursregistrering. Se till att du har en registrering för aktuell period innan du besöker receptionen.

Om du har frågor kring Campuskortet..

Om utskrifter och kopiering på Campus Gotland

Du kan skriva ut från datorerna i datorsalarna eller via webben. Läs mer om utskrift och kopiering.

Eduroam = Trådlöst nätverk på Campus Gotland

Eduroam är en tjänst som ger dig trådlöst nät på en mängd ställen i Sverige och utomlands.

Det finns tre datorsalar på Campus Gotland

Om du inte har egen dator så har vi två datorsalar tillgängliga för dig som är student vid Campus Gotland.