Examen

Sök examensbevis

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier, och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå, samt en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Examensbeviset är på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett så kallat Diploma Supplement.

Så här söker du examensbevis.

Studerat vid Högskolan på Gotland?

För dig som påbörjat dina studier före den 30 juni 2013 vid Högskolan på Gotland finns det övergångsbestämmelser som gör det möjligt att ta ut examen från Uppsala universitet enligt Högskolan på Gotlands lokala examensregler.

Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning. Läs om kraven för examina.

Huvud- och biområden

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och ett biområde. Läs om vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen.

Tillgodoräknande

Kurser som du har läst vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen från universitetet. Oftast kan du räkna in kurser som du läst vid annan högskola i Sverige i en examen. Läs om tillgodoräknande.

Övergångsregler

Du som påbörjat dina studier före 1 juli 2007 kan i vissa fall välja mellan examen enligt gammal eller ny examensordning. 

Läs mer om den gamla examensordningen och vilka övergångsregler som gäller.

Kontaktperson för examen

Marianne Thorén är examenshandläggare vid Campus Gotland. Hon jobbar med med att utfärda examen samt ger information om examenskrav, övergångsbestämmelser, med mera.

Du når Marianne på telefon 0498 - 10 82 37 eller via e-post marianne.thoren@uadm.uu.se.