Campus Gotland

Examen

Sök examensbevis

En examen kan utgöra slutpunkt för dina studier. Så här söker du examensbevis.

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier, och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå, samt en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Så söker du examensbevis

Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning.
 
Grundnivå
: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen.
Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen.
Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen.

Kraven för examen

Huvud- och biområden

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och ett biområde.

Kontaktperson för examen

Marianne Thorén är examenshandläggare vid Campus Gotland. Hon jobbar med med att utfärda examen samt ger information om examenskrav, övergångsbestämmelser, med mera.

Du når Marianne på telefon 0498 - 10 82 37 eller via e-post marianne.thoren@uadm.uu.se.