Campus Gotland

Partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala universitet

Uppsala universitet och Region Gotland har tecknat ett samarbetsavtal för långsiktigt kunskapsutbyte mellan våra båda organisationer.

Målet med partnerskapet är att stärka den regionala utvecklingen på Gotland genom samarbete inom en rad områden. Regionen och universitetet (och tidigare Högskolan på Gotland) har samverkat under lång tid men i och med partnerskapsavtalet som skrevs under 2016 vill vi fördjupa samarbetet.

Avtalet går väl i linje med att främja regional samverkan som en av de strategier som universitetet har med Campus Gotlands verksamhet.

Partnerskapet har tre huvudsakliga mål:

  • Ett ökat ömsesidigt kunskapsutbyte mellan organisationerna
  • En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö
  • Stärkt forsknings- och innovationsmiljö.

Bland delmålen finns

  • att fler gotlänningar väljer att påbörja högre studier
  • att fler studenter gör examensjobb hos regionala aktörer
  • att fler studenter väljer att stanna på Gotland efter avslutade studier
  • utökat samarbetet och kunskapsutbyte mellan universitets institutioner och de regionala förvaltningarna
  • forskningsprojekt kopplade till Gotlands utveckling.

Kontaktpersoner för partnerskapet

Uppsala universitet: Gustav Melén, samverkansledare UU Innovation gustav.melen@uuinnovation.uu.se
Region Gotland: Thérèse Kullåker, strateg kompetensförsörjning, therese.kullaker@gotland.se

Läs också om partnerskapet på Region Gotlands webbplats.

Hållbara Gotland

Partnerskapet har beviljats projektmedel inom ramen för Hållbara Gotland från Tillväxtverket och Region Gotland under perioden 20171001- 20191030. Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland är ett nystartat samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Läs mer om Blått centrum Gotland.

Redan existerande samarbeten

Uppsala universitet och Region Gotland samverkar redan inom följande områden:

Samverkan

Genom Campus Gotland vill Uppsala universitet en viktig roll i den regionala utvecklingen. Bland annat handlar om att utveckla interaktionen med det gotländska samhället.

Läs mer om samverkan