Campus Gotlands vänner

Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och bildade Uppsala universitet - Campus Gotland. Det ger Gotland nya möjligheter till utbildning och forskning av hög kvalitet. Den innebär samtidigt ett ansvar för oss på Gotland att ställa upp för Campus Gotland och stödja utvecklingen.

Vi, som undertecknat denna inbjudan, vill göra det genom att bilda en förening med arbetsnamnet Campus Gotlands vänner, en "think-tank", eller kalla det gärna för en "supporterklubb".

Vi vill bilda en förening som kan skapa mervärde för Campus Gotland. Vi vill samla gotlänningar och sommargotlänningar som kan bidra till Campus Gotlands utveckling - såväl när det gäller forskning som undervisning och "tredje uppgiften", dvs att nå ut i samhället med resultaten av forskning och undervisning. Det kan handla om att medverka som föreläsare eller seminariedeltagare, att engagera Campus Gotland i kommande utvecklingsprojekt eller att ta fram ex-arbeten eller praktikjobb för studenter, etc. Campus Gotlands vänner ska alltså vara till nytta för studenter och lärare vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Vi bjuder nu in till medlemsskap i föreningen

Vi vill vill få med dig som är eller har varit verksam i högskolesektorn, inklusive forskningsinstitut och i forskningsfinansiering, gotlänningar eller sommarboende, någon som vill bidra till att Campus Gotland blir en framgång.

Det kostar inget att vara med

Det innebär inga andra förpliktelser än att vara Campus Gotlands vän - en vän som bidrar efter tid och förmåga. Föreningen är ett nätverk, som inte kommer att bedriva någon ekonomisk verksamhet och behöver därför inte ha några medlemsavgifter. Uppsala universitet - Campus Gotland står för lokaler och andra eventuella kostnader i samband med möten.

Medlemmar - 2015-07-21

 • Christian Berne
 • Berit Berne
 • Isabel Enström
 • Tore Gannholm
 • Torsten Gislestam
 • Lena Gunningberg
 • Per Gunningberg
 • Sven Jungerhem
 • Ann-Christin Karlsson
 • Lars-Magnus Lahne
 • Sverker Ljunghall
 • Ingegärd E. Malmros
 • Gunilla Rosenqvist
 • Sarah Havrén Schutz
 • Margareta Sjöblom
 • Rolf Sjöblom
 • Sabine Sten
 • Harald Stjerne
 • Jörgen Tholin
 • Felix Thålin
 • Lars Wärngård
 • Fia Andersson

Medlemsskap i Campus Gotlands vänner

Medlemsskap till föreningen anmäls till Sarah Havrén-Schütz vid Avdelningen för kommunikation och externa relationer vid Uppsala universitet.