Campus Gotland

Utvecklingsprogram för Campus Gotland

Programmet för Campus Gotland, som gäller 2017-2021, är ett komplement till universitetets övergripande Mål och strategier. Universitetets ambition är att det ska finnas en fullvärdig akademisk miljö på Campus Gotland, med utbildning och forskning integrerad i det stora universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

- Vi har höga ambitioner för Campus Gotland inom både forskning, utbildning och samverkan. Det finns också särskilt goda förutsättningar att kraftsamla med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland, säger rektor Eva Åkesson.

I Campus Gotland kan universitetets framstående forsknings- och utbildningsverksamhet lokaliserat mitt i världsarvsstaden Visby, med dess historiska och kulturella värden, skapa en unik akademisk miljö som attraherar studenter, lärare och forskare från hela världen.

I den småskaliga miljön är samtliga vetenskapsområden representerade, vilket innebär att forskare, lärare och studenter från en rad olika ämnesdiscipliner möts och nya gränsöverskridande samarbeten kan uppstå. Vid Campus Gotland ska möjligheterna att utveckla och förnya utbildning och forskning i oprövade riktningar och genom nya arbetsformer tas tillvara.

Verksamheten vid Campus Gotland är viktig för Region Gotlands utveckling och förnyelse samtidigt som det finns en lång tradition av ömsesidig samverkan mellan lärosäte och offentlig och privat sektor. Almedalsbiblioteket drivs tillsammans med Region Gotland och är en mötesplats för hela Gotland.

Särskilt goda förutsättningar finns också för att kraftsamla verksamheten till utbildning och forskning med fokus på hållbar utveckling. Det gäller i både befintlig utbildning, forskning och samverkan och i nya satsningar inom till exempel områdena energi, naturresurser, kulturarv och besöksnäring.

Eva Åkesson

Eva Åkesson - rektor

Mål för Campus Gotland

Strategier för Campus Gotland