Campus Gotland i siffror

 • Sedan 1 juli 2013 – Uppsala universitets campus i Visby.
 • 19 institutioner inom Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland. Centrumbildningen SWEDESD inom fakulteten för utbildningsvetenskaper.
 • Antal anställda: ca 180

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 14 utbildningsprogram på kandidatnivå, fem utbildningsprogram på magisternivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår.
 • ca 6 000 studenter - motsvarande cirka 2 100 helårsstudenter. Drygt hälften är studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och konst/musik. Resterande inom teknik och naturvetenskap samt medicin (sjuksköterskeutbildning).
 • Av det totala antalet helårsstudenter studerar ca 45 procent på campus i Visby huvudsakligen programutbildning, ca 55 procent studerar via nätbaserad utbildning, merparten inom fristående kurser.
 • Varje år tar ca 200 studenter ut examen.
 • Utbildning med huvudområden för examina som inom universitetet bara finns vid Campus Gotland: Speldesign, Kulturvård, Energiteknik med inriktning mot vindkraft/vindkraftsprojektering.

Utöver dessa bedrivs utbildning mot examina inom huvudområdena Arkeologi, Biologi, Etnologi, Företagsekonomi, Historia, Högskoleingenjörsexamen i teknik, Konstvetenskap, Miljövetenskap samt Samhällsgeografi.

Forskarutbildning och forskning

 • Femton doktorander med arbetsort Uppsala universitet - Campus Gotland
 • Cirka 120 lärare/forskare.
 • Tolv professorer
 • ca 100 vetenskapliga publikationer/år.
 • Forskning och forskarutbildning står för ca 20 % av Campus Gotlands omslutning.
 • Forskningen är till ca 50 procent finansierad med externa medel. Företrädesvis inom ämnena kulturvård och vindkraft. 

Hör gärna av dig till Christer Waldenström om du har frågor kring ovanstående.

Läs också om