Rektorsrådet för Campus Gotland

Rektor vid Uppsala universitet har ett antal personer, så kallade rektorsråd, kopplade till sig för att de ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen.

Rektorsrådet för Campus Gotland heter Olle Jansson och är ett av fem rektorsråd vid Uppsala universitet.

Rektorsrådet har en strategisk roll samt fungerar operativt och samordnande för Campus. Det betyder bland annat att han är ordförande i planeringsrådet för Campus Gotland.

Rektorsrådets huvudsakliga uppgift är att, med särskilt uppdrag från rektor, driva utvecklingen av verksamheten vid Campus Gotland.

- Jag hoppas kunna vara med och påverka verksamheten i en riktning mot hög kvalitet, pedagogiskt nytänkande och stark forskning. Jag vill att Campus Gotland ska bli en motor och en mötesplats för den regionala utvecklingen här på Gotland, säger Olle Jansson.

En stor del av Campus Gotlands utvecklingsområden finns formulerade i Mål och strategier för Campus Gotland. Där finns bland annat ett fokus på utveckling av nätbaserat lärande, Liberal Arts Education samt östersjöregional samverkan.

Tillsammans med den administrativa chefen för Campus Gotland ska rektorsrådet också samordna verksamhetens dagliga drift och företräda Uppsala universitet och Campus Gotland i regionen.

Kontaktuppgifter till Olle Jansson hittar du här.

Några fakta om Olle Jansson

  • Tdigare rektor vid Teaterhögskolan i Stockholm
  • Tidigare prefekt och utredare vid Högskolan på Gotland
  • I styrelsen för Campus Gotland vänner
  • Boende på Gotland, i Sjonhems socken sedan 2002
  • Är skådespelare och regissör
  • Rektorsråd för Uppsala universitet - Campus Gotland sedan 1 juli 2013.

Läs också om