Organisation för Campus Gotland

Universitetets samtliga vetenskapsområden (humaniora och samhällsvetenskap - medicin och farmaci - teknik och naturvetenskap) har verksamhet vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Sammantaget är det 20 institutioner som bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland.

Rektorsrådet för Campus Gotland

Rektorsrådet har en strategisk roll given av rektor samt en operativ och samordnande roll given av prefekter eller andra ansvariga vid Uppsala universitet. Rektorsrådet ska utveckla, samordna och synliggöra verksamheten vid Campus Gotland.

Olle Jansson är rektorsråd för Campus Gotland.

Planeringsrådet för Campus Gotland

Planeringsrådet är ett rådgivande och stödjande organ för vetenskapsområden och fakulteter avseende verksamhetsplanering vid Campus Gotland. Planeringsrådet ska avge förslag och yttranden till områdes- och fakultetsnämnderna inför konsistoriets beslut om fördelning av resurser.

Planeringsrådet består för närvarande av

Dessutom finns tre representanter för studenterna, representanter för personalorganisationerna (närvaro- och yttranderätt).

Administrativt stöd vid Campus Gotland

Enheten för gemensam service - Campus Gotland har i uppgift att ansvara för intendenturfrågor samt arkiv och registratur vid Campus Gotland, åta sig universitetsgemensamma uppdrag inom studieadministration, antagning, examina, Ladok, studievägledning, internationalisering och studenthälsa, vara stöd till rektorsrådet, hantera säkerhetsfrågor samt initiera, samordna och genomföra arbetsmiljöåtgärder vid Campus Gotland. Tord Berglund är chef för enheten.

Dessutom finns en stödfunktion direkt under avdelningschefen (se nedan), som utgör administrativt stöd till rektorsrådet, de institutioner som bedriver verksamhet vid Campus Gotland och till Avdelningen för gemensam service och administration (se nedan), samt åtar sig uppdrag avseende universitetsgemensamma uppgifter såsom ekonomi, personal, kommunikation och utredningar.

Enheten för gemensam service - Campus Gotland tillsammans med Enheten för gemensam service (i Uppsala), samt stödfunktionen utgör Avdelningen för gemensam service och administration.

Therése Iveby Gardell är chef för Avdelningen för gemensam service och administration.

Fotot ovan på Olle Jansson och Therése Iveby Gardell är taget av Mikael Wallerstedt.

Mer om Uppsala universitet - Campus Gotland