Campus Gotland

Universitetet accepterar inte trakasserier

2017-11-27

Under hashtagen #akademiuppropet publicerade kvinnliga forskare i fredags ett upprop mot sexuella trakasserier inom akademin. Inga typer av trakasserier eller former av diskriminering får förekomma inom Uppsala universitet.

I fredags publicerade Svenska Dagbladet kvinnliga forskares upprop #akademiuppropet mot sexuella trakasserier inom akademin.

Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering inom Uppsala universitet. Likabehandling, jämställdhet och respektfullt beteende är viktiga mål för all verksamhet. Universitetet välkomnar att berättelser om trakasserier och kränkningar av olika slag kommer fram och anmäls. Rektor och universitetsledningen ställer sig, tillsammans med samtliga rektorer och universitetsledningar i Sverige, bakom Sveriges universitets och högskoleförbunds (SUHF) uttalande.

Studenter och anställda kan vända sig till universitetets likavilllkorsspecialist för stöd och information om universitetets hantering av frågor om trakasserier. Mer information finns att läsa i universitetets riktlinjer.

Den 30 november bjuder Rådet för lika villkor in studenter och anställda till en föreläsning om sexuella övergrepp och trakasserier inom akademin i Universitetshusets sal X.

Rektor Eva Åkesson påminner också i Rektorsbloggen om att inga trakasserier får förekomma inom universitetet.