Maltfabriken plan 1 - 5 på Campus Gotland

Maltfabriken plan 1

Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

 Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Information om utskrift och kopiering finns här.

 Bilder och mer information om lokalerna B11, B14, B15 samt restaurangen.

Maltfabriken plan 2

 Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

 Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Information om utskrift och kopiering finns här.

 Bilder och mer information om lokalerna B22, B23, B24, B25, B26, B27 samt B25 och B27 ihopslagna.

Maltfabriken plan 3

 Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

 Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Information om utskrift och kopiering finns här.

 Bilder och mer information om lokalen B36.

Maltfabriken plan 4

 Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

 Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Information om utskrift och kopiering finns här.

Bilder och mer information om lokalerna B41, B42 samt B43.

Maltfabriken plan 5

 Bilder och mer information om lokalerna B51 samt på läsplatser på plan 5.

Planskisser över byggnader och lokaler

Lokalbokning

Personal som vill boka lokaler kan höra av sig till Lokalbokningen via