Brandskydd

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning du ska genomföra åtgärderna nedan.

Vid brand agera enligt RÄDDA-VARNA LARMA–SLÄCK–UTRYM

Rädda: - personer som är i fara

Varna: andra som befinner sig i fara
- Starta utrymningslarm/brandlarm

Larma - SOS alarm (00) 112 varna övriga personer
- Tala om vem du är och var du ringer ifrån
- Berätta vad som hänt och var

Släck: släck branden! Om du inte kan släcka kan du begränsa branden och rökspridning genom att stänga dörrar och fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker.

-släckutrustning finns på varje våningsplan

Utrym - via närmaste utgång (eller nödutgång om det krävs). Utrym genom närmaste trapphus, om de är blockerade använd närmaste nödutgång.
- använd trapporna – aldrig hissen!
- gå till respektive återsamlingsplats (se nedan)

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner finns på varje våningsplan i universitetets lokaler. Dessa bör man som personal/student vara väl förtrogen med.

Tänk särskilt på

  • att handikappade kan behöva extra hjälp vid utrymning
  • att inte använda hissarna
  • Använd bara nödutgång om normal utrymningsväg är blockerad
  • Personal (lärare) ansvarar för att utrymning påbörjas! Genom sin auktoritet har lärare och personal en ledarroll vid brandlarm.

Larmtyper och återsamlingsplatser vid Campus Gotland

Byggnad Larmtyper Återsamlingsplats
Huvudbyggnaden (A och B-huset) Ringande klockor Cramérgatan
Almedalsbiblioteket (E-huset) Talande larm Almedalen
Björkanderska 2 (F-huset) Korta stötvisa signaler Hamnen framför byggnaden
Kasernen (C-huset) Ringande klockor Kallbadhusets p-plats
D-huset (före detta Studentcentrum) Ringande klockor Kallbadhusets p-plats
Björkanderska Korta stötvisa signaler Hamnen framför byggnaden

Viktiga telefonummer

  • SOS alarm: 112
  • Uppsala universitets larmnummer: 018 - 471 25 00 (dygnet runt)
  • Akutmottagningen, Visby lasarett: 0498 - 26 81 50

Brandskyddet inom Uppsala universitet

Brandskyddet inom Uppsala universitet syftar till skydd för människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor ska alltid prioriteras. Läs mer om brandskyddet inom Uppsala universitet.

Planskisser över byggnader och lokaler