F-huset plan 1 - 3 på Campus Gotland

F-huset plan 1

A4-skrivare Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

​A3-skrivare​ Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Information om utskrift och kopiering finns här.

Bilder Bilder och mer information om lokalen F14.

F-huset plan 2

Björkanderska plan 2

A4-skrivare Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

​A3-skrivare​ Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Information om utskrift och kopiering finns här.

Bilder Bilder och mer information om lokalen F20 (Mo-Cap-studion).

F-huset plan 3

Björkanderska plan 3

Planskisser över byggnader och lokaler

Lokalbokning

Personal som vill boka lokaler kan höra av sig till Lokalbokningen via