Almedalsbiblioteket plan 2 - 4 på Campus Gotland

Almedalsbiblioteket plan 2

Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Här finns information om utskrift och kopiering.

Bilder och mer information om lokalen E22.

Almedalsbiblioteket plan 3

 Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4. Här finns information om utskrift och kopiering.

 Bilder och mer information om lokalerna E30, E31 samt E35.

Almedalsbiblioteket plan 4

Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

 Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Här finns information om utskrift och kopiering.

 Bilder och mer information om lokalerna E41, E44, E45, E46 samt E48

Planskisser över byggnader och lokaler

Lokalbokning

Personal som vill boka lokaler kan höra av sig till Lokalbokningen via