D-huset plan 1 - 3 på Campus Gotland

D-huset plan 1

Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4. Här finns information om utskrift och kopiering.

Bilder på läsplatser/matplatser i D-huset plan 1.

D-huset plan 2

Plan 2 i hus D

Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4. Här finns information om utskrift och kopiering.

Bilder och mer information om lokalerna D22, D23, D24 samt läsplatser på plan 2.

D-huset plan 3

Skrivare A4 Visar placering av de små skrivarna som endast klarar A4.

 Skrivare A3 Visar placering av de större skrivarna som klarar A3-utskrifter. Här finns information om utskrift och kopiering.

Planskisser över byggnader och lokaler

Lokalbokning

Personal som vill boka lokaler kan höra av sig till Lokalbokningen via