Lokaler på Campus Gotland

Campus Gotland har för närvarade ett lokalbestånd som består av en hyrd lokalyta på cirka 14 000 kvadratmeter. Campus består av fyra större byggnader som alla ligger samlade i Visby hamn.

Campus Gotland hyr även forskningsstationen Ar som ligger på norra Gotland, i Fleringe socken.

Hyresvärd för samtliga lokaler är Region Gotland.

A-huset (Tändsticksfabriken)

A-huset togs i bruk som högskolebyggnad 1994 och innehåller arbetsplatser till personal.

B-huset (Maltfabriken)

Maltfabriken, huvudbyggnad på Campus, togs i bruk som högskolebyggnad 1994 och innehåller både utbildningslokaler och arbetsplatser till personal.

Maltfabriken har en total lokalyta på cirka 5 000 kvadratmeter.

Planskisser över Maltfabrikens olika plan, skrivarplaceringar samt bilder på lokaler.

C-huset (Kasernen)

Hyrs av Campus Gotland sedan 1999 och innehåller i huvudsak arbetsplatser för personal men även laboratorium, främst för Campus Gotlands ekologiutbildning.

250 kvadratmeter av Kasernen hyrs av Universitets- och högskolerådet (UHR), från och med 2008-03-01, samt ca 400 kvadratmeter hyrs av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), från och med 2008-04-01.

Kasernen har en total lokalyta på 2 250 m2 varav universitetet hyr 1 422 kvadratmeter.

Planskisser över Kasernens olika plan, skrivarplaceringar samt bilder på lokaler.

D-huset (Betty Petterssons hus)

Hyrs av Campus Gotland sedan augusti 2007 och innehåller undervisningssalar samt arbetsplatser för personal.

Byggnaden har en lokalyta på 1 694 kvadratmeter.

Planskisser över D-husets olika plan, skrivarplaceringar samt bilder på lokaler.

E-huset (Almedalsbiblioteket)

Almedalsbiblioteket som togs i bruk 2001 innehåller både bibliotek och utbildningslokaler. Utbildningslokalerna har en lokalyta på 1 400 kvadratmeter och biblioteket en lokalyta på 4 000 kvadratmeter.

Planskisser över Almedalsbibliotekets olika plan, skrivarplaceringar samt bilder på lokaler.

F-huset (Björkanderska)

Hyrs av Campus Gotland sedan höstterminen 2004 och innehåller undervisningslokaler, speciallokaler och arbetsplatser för personal. Institutionen för speldesign huserar för närvarande i F-huset.

Byggnaden har en total lokalyta på 840 kvadratmeter.

Planskisser över F-husets (etapp 2) olika plan, skrivarplaceringar samt bilder på lokaler.

Lokalbokning

Personal som vill boka lokaler kan höra av sig till Lokalbokningen via

E-post: lokalbokning@campusgotland.uu.se
Telefon: 0498 - 10 8200

I följande dokument finns riktlinjer för lokalbokning vid Campus Gotland: Lokalbokning vid Campus Gotland

Felanmälan - lokaler

Vid felanmälan avseende lokaler

Telefon: 0498 - 10 8213
E-post: vaktis@campusgotland.uu.se

Almedalsveckan

Under Almedalsveckan hyr universitetet ut seminariesalar och mötesrum till aktörer som medverkar under veckan.

Bokningar av lokaler till Almedalsveckan öppnar veckan efter att innevarande års Almedalsvecka avslutats och det sker via Campus Gotlands lokalbokning.

Mer information om lokalbokning inför Almedalsveckan.

Brandskydd

Vid brand agera enligt: RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK – UTRYM

RÄDDA - de som är i fara
VARNA - andra i fara
LARMA - ring (00) 112
SLÄCK - om det bedöms som möjligt
UTRYM -  via närmaste utgång (eller nödutgång om det krävs)

Läs mer om brandskydd på Campus Gotland.

Planskisser över byggnader och lokaler