Jobba på Campus Gotland

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen.

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. I dagsläget arbetar ca 200 personer på plats i Visby.

Dessa representerar 20 institutioner från samtliga vetenskapsområden, centrumbildningen SWEDESD, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration (administrativt stöd).

Campus Gotlands lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby.

Lediga tjänster vid Campus Gotland

Vi har inga lediga tjänster för närvarande.

Lediga tjänster vid Uppsala universitet

Alla lediga jobb vid Uppsala universitet för närvarande.

Flytta till Gotland