Jobba på Campus Gotland

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen.

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. I dagsläget arbetar ca 200 personer på plats i Visby.

Dessa representerar 20 institutioner från samtliga vetenskapsområden, centrumbildningen SWEDESD, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration (administrativt stöd).

Campus Gotlands lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby.

Lediga tjänster vid Campus Gotland

Lediga tjänster vid Uppsala universitet

Alla lediga jobb vid Uppsala universitet för närvarande.

Flytta till Gotland