SWEDESD

SWEDESD - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling - är en internationell centrumbildning vid Uppsala universitet som genom samarbete med svenska och internationella partners, väver samman forskning, kapacitetsutveckling och policyarbete inom lärande för hållbar utveckling.

SWEDESDs mål är att bygga kapacitet inom organisationer och institutioner för att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Det sker genom utveckling av innovativa lärometoder och kunskapsutbyten med organisationer inom privat och offentlig sektor och civilsamhälle, både i Sverige och i länder med vilka Sverige bedriver utvecklingssamarbete.

Deltagare i SWEDESDs utbildningsprogram skapar ny kunskap över ämnes- och sektorsgränser för att gemensamt hitta lösningar på vår tids stora hållbarhetsutmaningar: klimat, rättvisa, säkerhet, försörjning, biologisk mångfald, demokrati och jämställdhet.

SWEDESD ingår även i forskningsprojekt om hållbar samhällsutveckling, klimatutbildning och utbildningspolicy samt engagerar sig i utveckling av styrdokument och läroplaner.

SWEDESD är finansierat av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och Uppsala universitet.

SWEDESD finns organisatoriskt inom fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Läs mer om SWEDESD

Läs mer om SWEDESD på www.swedesd.uu.se

Institutioner vid Campus Gotland

Förutom centrumbildningen SWEDESD finns också 20 av universitetets institutioner närvarande vid Campus Gotland.