Campus Gotland

Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet. Dessutom finns namn på ämnesansvariga studieadministratörer.

Arkeologi och osteologi - Carina Dahlström: 0498 - 108234
Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia
Biologi/Miljövetenskap - Katarina Werner Hallgren: 0498 - 108238
Ansvariga institutioner: Institutionen för biologisk grundutbildning - Institutionen för ekologi och genetik - Institutionen för organismbiologi
Engelska - Josefina Ahlvin: 0498 - 108235
Ansvarig institution: Engelska institutionen
Sjuksköterskeprogrammet - Karin Modin: 018 - 4716311
Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Företagsekonomi - Josefina Ahlvin: 0498 - 108235
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Genusvetenskap - Adam Liljegren: 0498 - 108217
Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskaper
Energiteknik, hållbar utveckling, vindkraft - Adam Liljegren: 0498 - 108217
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
Historia - Cecilia Howe: 0498 - 108236
Ansvarig institution: Historiska institutionen
Programvaruteknik/systemvetenskap - Katarina Werner Hallgren: 0498 - 108238
Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media
Juridik - Katarina Werner Hallgren: 0498 - 108238
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Byggnadsvård, konstvetenskap, kulturvård - Carina Dahlström: 0498 - 108234
Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
Etnologi - Cecilia Howe: 0498 - 108236
Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Geografi, samhällsgeografi  - Josefina Ahlvin: 0498 - 108235
Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen
Litteraturvetenskap, retorik - Carina Dahlström: 0498 - 108234
Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
Svenska/Nordiska språk - Josefina Ahlvin: 0498- 108235
Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
Lärarutbildningarna - Cecilia Howe: 0498 - 108236 och Marie du Rietz 0498 - 108219
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Speldesign/Gestaltning - Cecilia Howe: 0498 - 108236
Ansvarig institution: Institutionen för speldesign
Kvalitetsteknik, ledarskap - Adam Liljegren: 0498 - 108217
Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper