Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet.

Arkeologi och osteologi
Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia
Biologi/Miljövetenskap
Ansvariga institutioner: Institutionen för biologisk grundutbildning - Institutionen för ekologi och genetik - Institutionen för organismbiologi
Engelska
Ansvarig institution: Engelska institutionen
Sjuksköterskeprogrammet
Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Företagsekonomi
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Genusvetenskap
Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskaper
Energiteknik, hållbar utveckling, vindkraft
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
Historia
Ansvarig institution: Historiska institutionen
Programvaruteknik/systemvetenskap
Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media
Juridik
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Byggnadsvård, konstvetenskap, kulturvård
Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
Etnologi
Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Geografi, samhällsgeografi
Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen
Litteraturvetenskap, retorik
Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
Svenska/Nordiska språk
Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
Lärarutbildningarna
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Speldesign/Gestaltning
Ansvarig institution: Institutionen för speldesign
Kvalitetsteknik, ledarskap
Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper
Socionomprogrammet
Ansvarig institution: Juridiska institutionen