Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet. Dessutom finns namn på ämnesansvariga studieadministratörer.

Institutionen för arkeologi och antik historia
Arkeologi och osteologi Carina Dahlström 0498-108234
Inst för biologisk grundutbildning - Inst för ekologi och genetik - Inst för organismbiologi
Biologi Katarina Werner Hallgren 0498-108238
Engelska institutionen
Engelska Josefina Ahlvin 0498-108235
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Sjuksköterskeprogrammet Karin Modin 018-4716311
Företagsekonomiska institutionen
Företagsekonomi Josefina Ahlvin 0498-108235
Centrum för genusvetenskaper
Genusvetenskap Adam Liljegren 0498 -108217
Institutionen för geovetenskaper
Energiteknik, hållbar utveckling, vindkraft Adam Liljegren 0498-108217
Historiska institutionen
Historia Cecilia Howe 0498-108236
Institutionen för informatik och media
Programvaruteknik Katarina Werner Hallgren 0498-108238
Juridiska institutionen
Juridik Katarina Werner Hallgren 0498-108238
Konstvetenskapliga institutionen
Byggnadsvård, konstvetenskap, kulturvård Carina Dahlström 0498-108234
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Etnologi Cecilia Howe 0498-108236
Kulturgeografiska institutionen
Geografi, samhällsgeografi Josefina Ahlvin 0498-108235
Litteraturvetenskapliga institutionen
Litteraturvetenskap, retorik Carina Dahlström 0498-108234
Institutionen för nordiska språk
Svenska/Nordiska språk Josefina Ahlvin 0498-108235
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Lärarutbildningarna Cecilia Howe
Marie du Rietz
0498-108236
0498-108219
Institutionen för speldesign
Speldesign/Gestaltning Cecilia Howe 0498-108236
Institutionen för teknikvetenskaper
Kvalitetsteknik, ledarskap Adam Liljegren 0498-108217

Institutioner vid Campus Gotland

I dagsläget har 20 av universitetets institutioner verksamhet vid Campus Gotland.