Salar att hyra under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan finns möjlighet att hyra seminariesalar och mötesrum i universitetets lokaler. Kartan ovan visar placeringen på de olika byggnaderna på Campus Gotland där vi har salar tillgängliga för uthyrning.

I anslutning till informationen om salarna nedan hittar du även aktuellt bokningsläge inför Almedalsveckan 2019 (30 juni - 7 juli).

Salar för 80 - 120 personer
Sal B51 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal E22 (Ingång från Almedalsbibliotekets entré, dvs Cramérgatan 5)
Sal E31 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Aktuellt bokningsläge för salar 80-120 platser (det som är färgat är bokat).

Salar för 50 - 60 personer i B-huset
Sal B22 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B23 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B24 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B25 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B27 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Aktuellt bokningsläge för salar 50-60 platser (det som är färgat är bokat).

Salar för 50 - 60 personer i D- samt F-huset
Sal D22 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1)
Sal D24 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1)
Sal F14 (Ingång vid F-huset på Skeppsbron 24)
Aktuellt bokningsläge för salar 50-60 platser (det som är färgat är bokat).

Salar för 50 - 60 personer i E-huset
Sal E30 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal E35 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Aktuellt bokningsläge för salar 50-60 platser (det som är färgat är bokat).

Salar för 35 - 40 personer i B- samt D-huset
Sal B11 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B14 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B15 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Aktuellt bokningsläge för salar 35-40 platser (det som är färgat är bokat).

Salar/rum för 16 - 20 personer
Sal B26 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D23 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1).
Aktuellt bokningsläge för salar 16-20 platser (det som är färgat är bokat).