Uppsala universitet i Almedalen

Uppsala universitet i Almedalen

Universitetet bjuder på en mängd egna seminarier under veckan, oftast under Campus Gotlands tak.

I centrum av Almedalsveckan finns Uppsala universitet. Både bildligt och bokstavligt.

Vi befinner oss i centrum av Almedalsveckan på mer än ett sätt. Vi befinner oss geografiskt i dess absoluta mitt, har våra lokaler fyllda av aktiviteter under hela veckan och ger dessutom många egna evenemang och föreläsningar.

Vi är stolta över att vara nära Almedalsveckan. Den är viktig för kunskapsspridning och nya möten. Den har blivit viktig som politisk arena, för opinion, demokratiutveckling och nya intryck. Och den är viktig för Gotland.

Uppsala universitet i Almedalen

Hyr lokaler under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan finns möjligheter att hyra seminariesalar och mötesrum i våra lokaler.

Information och bokningsformulär för att hyra lokaler på Campus Gotland under Almedalsveckan 2019 (30 juni - 7 juli) är öppet.