Campus Gotland

EIT Health Innovation Day 2017 på Campus Gotland

Den 1 december anordnar Uppsala universitet EIT Health Innovation Day, där du som student har möjlighet att vara med och lösa samhällsutmaningar.

Under en hel dag kommer vi att i grupper arbeta med en av de stora samhällsutmaningarna, att många människor inte mår bra på sina arbetsplatser, att de inte kan prestera bra på arbetet, att de jobbar för mycket eller för litet. Syftet för dagen är att hitta nya idéer för hur arbetsplatser kan skapas, där både människor trivs och kan utvecklas och prestera bra för att delta i vårt gemensamma samhällsbygge. Frågan som du som student ställs inför under dagen är: hur skapar vi Visby mest attraktiva arbetsplats?

Under dagen kommer ni att arbeta i tvärvetenskapliga grupper, där varje student får bidra med just sin kompetens. När alla kompetenser samarbetar kan man hitta verkligt nya och kreativa lösningar. Ni kommer att få arbeta med verkliga utmaningar från arbetsplatser i Visby, med hjälp av den så kallade Design Thinking-metodiken. Ni kommer att få en introduktion till detta, och under dagen få guidning av en coach, som är en student som fått utbildning i Design Thinking. I Design Thinking ingår både att genom intervjuer och observationer förstå människors perspektiv och situation, samt att skapa prototyper för de lösningar man kommer på. Design Thinking är en vanligt förekommande metodik, som används av företag och organisationer världen över. I slutet av dagen kommer ni att presentera era förslag för varandra.

Vad får du som student?

Vill du använda dina kunskaper för att möta samhällsutmaningar? Är du engagerad och vill arbeta med innovationer? Vill du lära känna likasinnade studenter, företag och organisationer för fortsatt samarbete? Vill du lära dig en metod för att hitta kreativa lösningar genom tvärvetenskapligt arbete? Vill du få en förståelse för lokalsamhället Gotland och de utmaningar Gotland står inför? Delta i EIT Health Innovation Day, och du får allt detta:

  • Inblick i komplexa samhällsproblem och hur du med din utbildningsbakgrund kan bidra till att lösa dem
  • Övningar tvärvetenskapligt samarbete och hur du kan nyttja mångfald konstruktivt
  • Förståelse för lokalsamhället Gotland, och vilka möjligheter och utmaningar som finns här
  • Övning i metoden Design Thinking, som används inom alla olika branscher i arbetslivet
  • Kontaktnät både med presumtiva, samhällsengagerade arbetsgivare och likasinnade studenter, för fortsatt samarbete
  • Diplom att du deltagit i dagen
  • Fika och lunch.

Moderator för EIT Health Innovation Day

Ulrika Persson-Fischier är forskare och chef för Uppsala universitets entreprenörskola där studenter får utveckla sina idéer och lära sig företagande. Ulrika leder EIT Health Innovation Day på Campus Gotland.

Dagen sker i samverkan mellan Campus Gotland och Science Park Gotland (SPG). SPG har till uppgift att ge stöd åt nyföretagare med kunskapsintensiva, teknikintensiva och innovativa affärsidéer. Inriktningen på företagen i inkubatorn är till viss del en spegling av Campus Gotlands utbildningar. Läs mer om Science Park Gotland.

Vad är Design Thinking?

Design Thinking är en modell som utvecklades vid Stanforduniversitetet och nu används internationellt. Metoden är särskilt lämplig för att hitta lösningar ur slutanvändarens perspektiv. Istället för att titta på generella lösningar tittar man inom Design Thinking på det lokala fallet och de specifika omständigheterna ur användarens synvinkel.

Se filmen nedan för att få en visuell bild av vad Design Thinking är.