Hållbara besök

”Hållbara besök” är omfattande och långsiktigt tvärvetenskapligt forsknings-, utbildnings- och samverkansprogram vid Campus Gotland (CG) som avser att produktivt förbinda mångvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom Uppsala Universitet med näringsliv och samhälle.

Målet är att i ett brett, globalt perspektiv, men med Gotland och den planerade kryssningskajen i Visby som konkret ”case”:

  • utforska vad hållbara besök kan vara och hur de kan åstadkommas, ur regionala, nationella och globala perspektiv,
  • att aktivt bidra till utveckling och etablering av hållbara perspektiv inom besöksindustrin,
  • utforska och utveckla former för tvärvetenskap vid Campus Gotland,
  • utveckla nya kurser på Campus Gotland i anslutning till programmet på grund- och avancerad nivå.