Campus Gotland

Samverkan

Vår ambition är att arbeta i nära samarbete med lokala och regionala företag, myndigheter och företrädare för vårt civila samhälle. Därför bedriver vi flera samarbetsaktiviteter. En sådan aktivitet är att upprätthålla en arena för att underlätta kunskap och dialog mellan akademin, industrin, regeringen och det civila samhället. Här anordnar vi löpande öppna seminarier och workshops kring olika hållbarhets- och destinationsutvecklingsaspekter. Vi utvecklar bland annat - tillsammans med näringarna och lokala myndigheter - vad som är tänkt att vara en årlig kunskaps- och erfarenhetsmässa kring hållbarhet och destinationsutveckling.

Vi håller för närvarande på att starta gemensamma projekt tillsammans med lokala myndigheter och företag och intresseorganisationer för att bygga upp kunskaper om bästa praxis inom hållbar besökande verksamhet, långsiktiga samarbetsplattformar för att underlätta entreprenörskap och affärsutvecklingsprojekt mellan studenter och Gotlands besöksindustri.

Vi genomför också gemensamma utredningar för att ge forskningsbaserade beräkningar av ekonomiskt läckage, ekonomiska-, miljömässiga- och sociala ”fotavtryck” relaterade till besöksnäringen. Vi initierar även ett samarbetsprojekt för att skapa en sund styrningsmodell för att göra en uppriktig och hållbar utveckling av sportfiskeverksamheten möjlig. 

Vi inleder just nu samverkan med Science Park Gotland, Region Gotland, Inspiration Gotland och Tillväxtverket bland annat.