Månadens forskare vid Campus Gotland

Se och hör Stefan berätta något om sin forskning

Med "Månadens forskare" vill vi lyfta fram forskningen som bedrivs vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Som person nummer tolv vill vi presentera Stefan Ivanell, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.

Se och hör Stefan berätta något om sin forskning.

Ernest Adams, filosofie doktor vid institutionen för speldesign

Ernest Adams, filosofie doktor vid institutionen för speldesign.

Mattias Legnér, professor i kulturvård vid konstvetenskapliga institutionen

Mattias Legnér, professor vid konstvetenskapliga institutionen.

Helene Martinsson-Wallin

Helene Martinsson-Wallin, docent vid inst. för arkeologi och antik historia.

Göran O:son Waltå

Göran O:son Waltå, filosofie doktor vid litteraturvetenskapliga institutionen.

Patrik Rönnbäck, professor i hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper

Patrik Rönnbäck, professor vid institutionen för geovetenskaper.

Carina Johansson, filosofie doktor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Carina Johansson, filosofie doktor vid inst. för kulturantropologi och etnologi.

Åke Sandström, professor vid historiska institutionen

Åke Sandström, professor vid historiska institutionen.

Jenny Helin, ekonomie doktor vid företagsekonomiska institutionen

Jenny Helin, ekonomie doktor vid företagsekonomiska institutionen.

Erika Sandström, filosofie doktor vid historiska institutionen

Erika Sandström, filosofie doktor vid historiska institutionen.

Mathias Cöster, ekonomie doktor vid företagsekonomiska institutionen

Mathias Cöster, ekonomie doktor vid företagsekonomiska institutionen.

Maria Brunskog, forskare vid Campus Gotland

Maria Brunskog, filosofie doktor vid konstvetenskapliga institutionen.

Institutioner vid Campus Gotland

I dagsläget har 20 av universitetets institutioner verksamhet vid Campus Gotland.

Ett campus för framstående forskning

I universitetets Mål och strategier för Campus Gotland fastslås att Campus Gotland ska vara en plats för framstående forskning.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen – fyra års utbildning som ger dig kompetens att självständigt bedriva forskning  och skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Bli doktorand vid Uppsala universitet.

Här presenterar vi några av Uppsala universitets forskarprofiler och berättar om människorna bakom forskningen.