Forskning vid Campus Gotland

Det bedrivs forskning inom de flesta ämnen och institutioner som har verksamhet vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom energiteknik, kulturvård samt inom speldesign.

Månadens forskare vid Campus Gotland

Kulturarvsnoden: en forskningsnod vid Campus Gotland

Kulturarv (eng. cultural heritage studies) är idag ett växande forskningsfält vid många lärosäten. På Campus Gotland, beläget i världsarvet Hansestaden Visby, finns Kulturarvsnoden. Den utgår framförallt från forskning inom kulturarvsproduktion och kulturarvets förvaltning och tillvaratagandet av dess värden på hållbara sätt.

Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar är en av Uppsala universitets biologiska stationer, förlagd på norra Gotland, mellan Bästeträsk och Östersjön.

Forskning för en bättre värld

Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle. Läs mer om forskning vid Uppsala universitet.

Forskning inom energiteknik

Forskningen inom energiteknik fokuserar på att öka förståelsen för vakar bakom vindkraftverk och på hur verken interagerar med varandra.

Avhandlingar och publikationer

I DiVA hittar du bland annat artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar och studentuppsatser. Sök i DiVA.

Forskning inom kulturvård

Forskningsverksamheten inom kulturvård har inriktats på att utveckla forskningsprofilen Hållbar förvaltning av kulturarv.

Forskningsnytt

Ett urval av de senaste forskningsrönen vid Uppsala universitet presenteras bland våra forskningsnyheter.