Framtiden behöver lärare. Är du en av dem?

Är du intresserad av läraryrket? Uppsala universitet ger tre lärarprogram i vackra Visby i höst.

Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Behovet av utbildade förskollärare är stort. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet!

Om du vill ha ett av världens viktigaste jobb och arbeta som lärare i förskoleklass - grundskolans årskurs 1–3 eller lärare i grundskolans åk 4- 6 ska du läsa något av våra två grundlärarprogram. Utbildningen ger dig kunskaper och redskap för att ta tillvara elevers nyfikenhet och sätta den kunskapen i ett nytt och större sammanhang. Du tränar dig också i att planera och hålla egna lektioner. Möjligheter till jobb efter examen är goda.

Plugga på Campus Gotland

Väljer du att studera till lärare i Visby kan vi lova dig en småskalig och unik studiemiljö med nära kontakt mellan studenter och lärare. På lärarutbildningarna jobbar vi i små undervisningsgrupper och genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har du kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Vi kan dessutom erbjuda garanterad praktik på en av våra många partnerskolor varje vecka.

På alla våra lärarprogram har du möjlighet till en utlandstermin på ett universitet i Europa eller praktik, alltså VFU-placering i utlandet (t ex i Frankrike, Spanien eller Norge).

Anmälan är öppen 15 mars - 16 april 2018

Gör så här om du vill söka till höstens intag till våra lärarprogram:

  1. Skapa ett användarkonto på antagning.se om du inte har ett sedan tidigare
  2. Om du redan är student vid något universitet eller högskola och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in och göra din anmälan
  3. Logga in på antagning.se
  4. Gör din anmälan till FörskollärarprogrammetGrundlärarprogrammet f - 3 eller Grundlärarprogrammet 4 - 6 senast 16 april 2018
  5. Kontrollera om du behöver skicka in papper som styrker behörighet och för urval.