Alumnkontoret vid Uppsala universitet

Alumnkontoret samordnar kontakterna med tidigare studenter vid Uppsala universitet och ansvarar för Alumnnätverket. Vi hjälper till med:

  • Rådgivning. Du får hjälp med att komma igång med alumnverksamheten inom ditt program, din institution etc.
  • Adresser. Du kan få kontaktuppgifter till alumner från oss, t ex när du behöver mentorer eller gästföreläsare. Det kan ta några dagar beroende på arbetsbelastning.
  • Medlemsregister. Du kan lägga upp föreningens register i Alumnnätverket och få automatisk adressuppdatering, möjlighet att göra e-postutskick etc.
  • Nyhetsspridning. Vi publicerar nyheter om alumndagar och evenemang på webben och i andra kanaler, bl a i vårt nyhetsbrev.
  • Utskick. Du får hjälp med logistiken kring större postala och elektroniska utskick och i viss mån även kostnaderna kring detta.
  • Annonsering. Vi ger råd vid annonsering av evenemang (t ex återträffar) och hjälper till med annonsproduktionen.
  • Informationsmaterial. Vi bidrar med foldrar, tidningar, giveaways och viss konferensutrustning.

Kontakta oss:

 

Sara Havrén Schütz, alumnkoordinator vid Uppsala universitet

Sarah Havrén Schütz
alumnkoordinator

 

 

 

Helena Lundin
administratör

Adress:

Alumnkontoret
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Besöksadress: St Olofsgatan 10 B