Alumnnätverket

Nätverk för tidigare studenter

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som har studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet.

Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner. Till viss del är nätverket även öppet för studenter och andra grupper med nära anknytning till Uppsala universitet.

I nätverket håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du knyter nya intressanta kontakter. Databasen innehåller ca 80 000 tidigare studenter.

Logga in i Alumnnätverket

För att kunna använda Alumnnätverket måste du registrera dig i nätverket. Ditt användarnamn och ditt lösenord får du när du registrerat dig.

Dina användaruppgifter skickas till din e-postadress.

I vissa fall hanteras din anmälan manuellt av en administratör, t ex om du har tagit din examen före ca 1990. Det dröjer då några dagar innan du får dina användaruppgifter.

Du väljer själv om vilka uppgifter som ska vara synliga för andra alumner. För alumner som ännu inte anmält sig syns bara namn och studieuppgifter.

Det kostar inget att använda Alumnnätverket och att vara med i nätverket förutsätter inga andra åtaganden.

Tänk på att ju fler som är med i Alumnnätverket, desto starkare blir nätverket. Tipsa dina kamrater!

Vilka uppgifter om mig syns i systemet?

Som registrerad alumn i nätverket bestämmer du själv vem som får se dina personuppgifter. Det finns tre nivåer av öppenhet:

  • alla nätverksmedlemmar och Uppsala universitet
  • endast dina egna kontakter och Uppsala universitet
  • endast Uppsala universitet.

Vissa personuppgifter – namn, utbildning, e-postadress och inskrivningsår – kan dock alltid ses av samtliga nätverksmedlemmar.

För att ställa in öppenhetsnivån måste du först logga du in i nätverket. Under rubriken "Min profil" väljer du sedan "Vad andra får se".

Kontaktpolicy för nätverket

Villkor för nätverket