Alumn

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande.

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet eller vid Högskolan på Gotland. Är du redan med i alumnnätverket? Logga i så fall in här.

Gå med i alumnnätverket!

Student är man en begränsad tid - alumn resten av livet! Med hjälp av Uppsala universitets alumnnätverk behåller du kontakt med dina studiekamrater och kårvänner.

Som alumn erbjuds du möjlighet till karriärutveckling och kan samtidigt dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Uppsala universitet. Dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla.

Delta i alumnföreningarnas och universitetets olika evenemang och aktiviteter. Via bland annat alumnernas nyhetsbrev håller du dig informerad om vad som händer.

Läs mer om alumnnätverket.

Campus Gotlands vänner